VIETNAM-VISA-SERVICE

Online support

Vietnam visa help with Yahoo   Vietnam visa help with Skype   Send us email

Vietnam visa service - Twitter   Vietnam visa service - Pinterest   Vietnam visa service - Google Plus

 Thư mời bảo lãnh

Thư chấp thuận thị thực

Thư chấp thuận thị thực là một tài liệu được ban hành bởi Cục Xuất Nhập Cảnh. Một cơ quan thuộc Bộ Công An nước CHXHCN Việt Nam. Thư này cho phép khách du lịch được nhận thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam với giá trị thời gian được nêu cụ thể trong thư đó. Với thư này bạn có thể nhận thị thực khi đặt chân đến Việt Nam, tại một sân bay ở Việt Nam hoặc tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài để nhận thị thực (Bạn chỉ được chọn lấy thị thực tại 1 trong 2 địa điểm nói trên)

Trước khi chấp thuận thị thực cho khách du lịch, cán bộ của Cục Xuất Nhập Cảnh đã rà soát rất kỹ thông tin trong cơ sở dữ liệu của Cục và của Cảnh sát Quốc Tế. Sau khi thị thực được chấp thuận thông tin về thị thực đó sẽ được truyền tới các cửa khẩu quốc tế tại sân bay Việt Nam hoặc Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Việt Nam. Các cán bộ của Cục tại cửa khẩu sẽ có trách nhiệm cấp thị thực cho người mang thư chấp thuận thị thực hợp pháp. Không có trường hợp nào đã có thư chấp thuận thị thực rồi mà không được cấp thị thực.

Dưới đây là một số mẫu thư chấp thuận thị thực:

Thư chấp thuận cho lấy thị thực tại cửa khẩu sân bay Việt Nam

Thư chấp thuận cho lấy thị thực tại Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam

Bản fax tới Đại Sứ Quán/Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam về việc cấp thị thực

 

 

 

Fax to Vietnam Embassy