VIETNAM-VISA-SERVICE

Online support

Vietnam visa help with Yahoo   Vietnam visa help with Skype   Send us email

Vietnam visa service - Twitter   Vietnam visa service - Pinterest   Vietnam visa service - Google Plus

 Hủy thị thực và chính sách hoàn tiền

Hủy dịch vụ và chính sách hoàn tiền

* Chúng tôi cam kết sẽ trả lại cho khách hàng 100% phí dịch vụ nếu đơn xin thị thực nhập cảnh bị Cục Xuất Nhập Cảnh từ chối.

* Phí dịch vụ của chúng tôi áp dụng cho công việc xử lý thị thực dù sau đó vì bất cứ lý do gì khách hàng không dùng thị thực đó. Khi đơn xin thị thực của bạn đã được gửi tới Cục Xuất Nhập Cảnh hay sau khi thư chấp thuận thị thực được ban hành thì chúng tôi không hoàn lại tiền phí dịch vụ được nữa. Trách nhiệm của khách hàng là phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác để làm thị thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thị thực sai hoặc không được cấp thị thực vì đã không cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi do vậy chúng tôi không trả lại phí dịch vụ trong trường hợp người xin thị thực cung cấp sai thông tin. Chúng tôi khuyên các bạn hãy chuẩn bị và kiểm tra thông tin làm thị thực thật kỹ trước khi gửi cho chúng tôi.