VIETNAM-VISA-SERVICE

Online support

Vietnam visa help with Yahoo   Vietnam visa help with Skype   Send us email

Vietnam visa service - Twitter   Vietnam visa service - Pinterest   Vietnam visa service - Google Plus

 Giấy tờ cần có để làm thị thực

Các giấy tờ cần có khi làm thị thực

Để có được visa vào Việt Nam khách hàng phải thực hiện 2 bước:

1. Nộp đơn xin thị thực trực tuyến để có thư chấp thuận thị thực. Trong bước này bạn chỉ cần có quyển hộ chiếu đặt trước mặt để điền các thông tin. Bạn nộp đơn xin thị thực trực tuyến tại địa chỉ sau: https://www.vietnam-visa-service.com/information/Apply-Vietnam-visa-online.asp

2. Bước thứ 2 là cầm hộ chiếu theo để cán bộ có thẩm quyền cấp, dán thị thực vào hộ chiếu của bạn, thường là khi bạn đặt chân tới Việt Nam, tại một sân bay Việt Nam. Trong bước này bạn phải chắc chắn mình có đem theo những giấy tờ sau:

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất 6 tháng

- 2 ảnh 4x6 (đen trắng hoặc màu đều được)

- Bản sao thư chấp thuận cấp thị thực (làm trong bước 1)

- Lệ phí thị thực (Lệ phí này hiện nay là 25 Đô la Mỹ cho loại thị thực 1 lần và 50 Đô la Mỹ cho loại thị thực nhiều lần, dưới 3 tháng). Lệ phí này bạn có thể trả bằng tiền Đô la Mỹ hoặc tiền Việt Nam. Đôi khi cũng có thể trả bằng các loại ngoại tệ phổ thông như Euro hoặc Bảng Anh. Nhưng tốt nhất bạn chuẩn bị Đô la Mỹ để tránh mất thời gian và rắc rối khi nhận thị thực.