VIETNAM-VISA-SERVICE

Online support

Vietnam visa help with Yahoo   Vietnam visa help with Skype   Send us email

Vietnam visa service - Twitter   Vietnam visa service - Pinterest   Vietnam visa service - Google Plus

 Các câu hỏi thường gặp khi làm thị thực

Các câu hỏi thường gặp khi làm thị thực

Vì đối tượng cần thị thực nhập cảnh Việt Nam phần lớn là người nước ngoài nên chúng tôi có trang thông tin bằng tiếng Anh về những vấn đề khách hay hỏi tại địa chỉ: http://www.vietnam-visa-service.com/information/Vietnam-visa-FAQs.asp

Các bạn cũng có thể vào diễn đàn, nơi khách du lịch thường vào trao đổi thông tin về thị thực nhập cảnh Việt Nam tại địa chỉ: http://www.vietnam-visa-service.com/myforum/

Nếu không tìm thấy câu trả lời các bạn có thể gửi chúng tôi các câu hỏi liên quan tới vấn đề thị thực nhập cảnh Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng trả lời trong phạm vi hiểu biết của chúng tôi.